Tietosuoja

Miksi ylläpidämme rekisteriä?

Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteen normaalia hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen ja siten kauppasuhteen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten, jonka oikeusperusteena on edellä mainittu asiakassuhde sekä sen hoitaminen. Saatamme käyttää henkilötietojasi automaattista profilointia varten, jolloin voit saada personoituja tuotesuosituksia ostohistoriaasi perustuen. Emme tee yksittäisiä henkilöitä koskevia automatisoituja päätöksiä, mutta tietojasi voidaan käyttää anonyymisti parantamaan sivuston toimintaa tai tuotesuositusten laatua.

Sinun oikeutesi rekisteriä koskien?

EU:n tietosuojalain puitteissa sinulla on seuraavat oikeudet rekisteriä koskien::

  • Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja rekisterin sisältö
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus peruuttaa suostumus (Voit esimerkiksi peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen)

Ovatko tietoni turvassa?

Käytämme verkkokaupassamme ajankohtaisia tietoturva- ja salaustekniikoita asiakkaidemme yksityisyyden takaamiseksi ja rekisterin tietojen turvaamiseksi.

Tietojen säilytys

Vapaakauppa.net säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt.

Vapaakauppa.net huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä.

Kenellä on pääsy tietoihini?

Henkilötietojesi pääsy on rajattu yrityksemme työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin, joita tilauksen käsittely tai markkinointi vaatii:

  • Yrityksemme työntekijät
  • Maksunvälittäjä, joka käsittelee tilauksen maksun
  • Toimittaja, joka käsittelee tilauksen toimituksen
  • Postilaitos tai kuljetusyritys, joka toimittaa tilauksesi perille
  • Tilitoimisto ja tilintarkastaja, jotka ylläpitävät yrityksen kirjanpitoa

Tietosuoja- ja yksityisyysrekisteriseloste

Päivitetty 23.05.2018

Rekisterinpitäjä:

Vapaakauppa.net

2920861-4

Calle el Rao 15

39790 Gama

Spain

info@vapaakauppa.net